Loading...

TAKIM KOÇLUĞU

Takım koçluğu, profesyonel bir koç tarafından yönetilen bir grup sürecidir. Amaç, kurumsal ve kişisel hedefleri gerçekleştirmek ve takım üyelerinin enerji ve gayretlerinden kolektif bir güç yaratmak, üyelerin farkındalığını artırmaktır. Takım koçu, takımı bir bütün olarak izleyip gelişimine katkıda bulunur. Sistemin gelişmesi ile takım üyelerinde de gelişme kaydedilecektir.

Takım performansı ve motivasyonun artmasına katkıda bulunurken, üyeler arasında etkin iletişim ortamını geliştirir, birbirlerine daha fazla güven ve saygı duymalarını sağlar. Takımın kurumsal misyon ve hedeflerle birebir uyumlu çalışması güvence altına alınır. Takım koçluğu, yüksek verimlilikle çalışacak takımların kurulmasına yardımcı olur. Bu takımların sürekliliği, değişim kültürünün benimsenmesi ve yaşatılmasına katkıda bulunur. Geri bildirimde bulunmayı ve fikir paylaşımını teşvik eder. Çalışanların iş tatminini ve kişisel performansını iyileştirir.