Loading...

MENTORLUK

Mentorluk, insanların potansiyelini artırmayı ve onlara kurum kültürünü benimsetmeyi amaçlar. Ayrıca, daha etkili bir insan kaynağı yaratılmasında da çok olumlu sonuçlar veren bir yöntemdir. Mentor, “kurumsal bir oluşum içinde yer almış ve farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış, iş hayatı gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse” olarak tanımlanabilir. Mentorlar, iş hayatı hakkında sahip olduğu bilgileri kendinden sonrakilere aktarırken, onlarla uzun süreli, eğitim odaklı ilişkiler kurmayı hedeflerler.

Genç çalışanların, sektöre, kuruma ve kurumun kültürüne daha rahat uyum sağlamaları, üstlerinin rehberliğinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle mentorluk, günümüzde hem şirketlere hem de bireylere büyük artılar getiren hizmetlerin arasında yerini almıştır. Mentorluğun kurum açısından en büyük getirilerinden biri de çalışanların kurum bağlılığının artması ve performanslarının yükselmesidir. Çünkü mentorlar, farklı sosyal ve kültürel gruplardan gelmiş insanlar ile anlaşabilmeyi, problemlere çözüm üretebilmeyi, sorunlara ve çözümlere çalışanlarının gözünden bakabilmeyi bilirler.