Loading...

EĞİTİM ve GELİŞİM

Şirketler, ayakta kalmak ve rekabet yarışından kopmamak için sürekli bir değişim içindeler. Değişim ise ancak içeriden açılabilen bir kapıdır. Biz, şirketlere o kapıyı açmalarını sağlayacak anahtarı, eğitim ve gelişim hizmeti ile sunuyoruz. Her şirketin ihtiyaçlarının farklı olduğunu biliyor, eğitim içeriğini, her şirket için ayrı ayrı belirliyoruz. Şirketlerin ve yöneticilerin ihtiyaçlarına özel tasarladığımız bu eğitimlerle yöneticilerin liderlik ve iletişim becerilerini geliştiriyor, farkındalıklarını artırıyoruz.

Hayatın içine dahil edilmemiş bilgi, kalıcı olmaz. Bilgiyi hayatımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü insanlar bilgileri unutsalar da bilgilerini kullanarak deneyimlediklerini asla unutmazlar. Bilgiyi kalıcı kılmaksa onu özümsemekten geçer. Katılımcının, deneyimlediği bilgiyi iş ve özel hayatı ile bağlantılı hale getirip, uygulayıp, sürekliliğini sağlayacağı yetişkin öğrenme metotları kullanıyoruz. Şirketin ve eğitim alacak yöneticinin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, Şirketin vizyonu, değerleri, kültürü, dili ve hedefleri ile uyumlu özel eğitimler geliştiriyoruz.