Loading...

Anladım 13/23

Algı, Kişilik, Beceriler ve

Mesleki Eğilim Hizmeti

Biz; güçlü, çağdaş, pozitif, yaratıcı, başarılı, özgüveni yüksek, fayda ve etki odaklı, öğrenmeye açık, üretken ve çalışkan bir toplum hedefi için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşma yolunda en büyük destekçimizin gençler olduğuna inanıyoruz.

Hayat uzun bir yolculuk! İçinde bulunduğumuz dönem, aydınlık geleceğin mimarı gençlerin, hayatın sunacağı her türlü deneyime karşı hazırlıklı olmalarını beraberinde getiriyor. Bu yolu olumlu ya da olumsuz her deneyime rağmen emin ve güvenli adımlarla ilerleyebilmek için bireyler, önce kendilerini sonra karşısındakilerini tanımalılar.

Öte yandan, tıpkı parmak izimiz gibi, her insanın biricik, tek ve özel olduğunu biliyoruz. Hepimizin dünyayı, bu biricik halimizle birbirimizden farklı algıladığının da farkındayız.

İşte tam da bu noktada, gençlere özel olarak hazırlanmış "Algı, Kişilik, Beceriler ve Mesleki Eğilim Hizmeti" ile 13–23 yaş grubu gençlerin;

Dünyayı algılama ve düşünme biçimlerini,
Onları ayrıştıran becerilerini ve gelişime açık yönlerini,
Değerlerini,
Kişiliğin yapı taşlarını,
Davranış kalıplarını,  
Öğrenme, dikkat ve bilgiyi işleme stillerini,
İlgi alanlarını,
İletişim tarzlarını,
Karar alma stratejilerini,
Hedeflerine yaklaşım biçimlerini,
Zaman algılarını,
İç dünyasında rollerin dağılımını ve bunun yaşamına olan etkisini,
Motivasyon unsurlarını,
Değişime bakışlarını,
Liderlik stillerini,
Duygularını ve hayallerini,

testler ve birebir görüşmelerle harmanlayarak değerlendiriyoruz.

Yani bugüne odaklanıyoruz. Çıkan sonuçlarla onu bugünden geleceğe taşıyabilecek eğilimini belirliyoruz. Hatta bu eğilimin, gelecekte hangi iş kollarında, mesleklerde başarılı olabileceğini sizlere aktarıyoruz.

Bu çalışmamızın parçası olan gencimizin ve sizlerin farkındalığını arttırırken, onun değişen dünyaya daha kolay uyum sağlamasına ve yoluna emin adımlarla devam etmesine yardımcı olacağımıza inanıyoruz.

Pozitif düşüncenin, pozitif davranışa dönüştüğü noktada biz, çevremize hatta gelecek nesillere mutluluk nakli yapmayı amaçlıyoruz. Bunun bir parçası olanlara minnettarız.

Yolumuz açık ve aydınlık olsun!